Ліастен

Екологічні та соціально-економічні проблеми в Україні привели до лавиноподібного збільшення серед населення числа хронічних і рецидивуючих інфекційних, соматичних і онкологічних захворювань. Дія факторів іонізуючої радіації, масивної і часто незбалансованої антибіотикотерапії додатково посилили порушення імунітету, які викликають розвиток і несприятливий перебіг більшості хвороб. Особливу тривогу викликає зростання випадків онкологічних захворювань, які пов'язані як з накопиченням в зовнішньому середовищі все більшої кількості канцерогенних речовин, так і зі зниженням імунологічного захисту організму широких верств населення. На жаль, більше третини хворих на рак в Україні гинуть в уже протягом 1-го року після встановлення діагнозу внаслідок пізньої діагностики захворювання і неможливості провести повноцінний курс терапії. Не можна обійти увагою і той факт, що протипухлинні хіміопрепарати і променева терапія надають додаткову гальмівну дію на клітини імунної системи і крові.

Численні дослідження переконливо показали, що порушення імунітету організму можуть істотно впливати на ефективність і прогноз лікування. Тому цілком логічними є спроби лікування онкологічних та запальних захворювань шляхом впливу на порушений імунітет за допомогою сучасних лікарських препаратів, які називаються імуномодуляторами. Останнім часом серед імуномодуляторів все більшого значення набувають лікарські засоби біологічного (природного) походження, які надають ефективний і, головне, безпечний вплив на людський організм. В останні роки тільки в Європі виконується 7 програм, які спрямовані на розробку, вивчення і використання для корекції порушень імунітету подібного класу препаратів. Аналогічні дослідження проводяться в США, Канаді, Росії та Японії.

"... Препарат довів свою позитивну дію - хворі одужують швидше, краще переносять базове лікування, рани гояться краще і без спотворюючих рубців ..."

Провідне місце в медикаментозній імунотерапії займають препарати, отримані з використанням сучасних виробничих технологій. В останні роки на фармацевтичному ринку України з'явився оригінальний природний препарат «Ліастен», виділений з клітинних стінок Lactobacillus Delbrueckii. «Ліастен» був розроблений великим авторським колективом вчених і практиків, захищений декількома патентами України, випускается ДП "ЕНЗИМ" (г. Ладижин, Вінницька область, Україна).

В процесі розробки та реєстрації препарату «Ліастен» були переконливо доведені його висока ефективність і безпека. Так, в 8 багатоцентрових клінічних дослідженнях, які проводилися в провідних наукових і лікувальних установах України, встановлено, що препарат «Ліастен» має виражену імуномодулюючу дію, сприяє нормалізації порушених показників імунітету, лейкоцитів крові, має додатковий протипухлинний і антиметастатичний ефекти, проявляє радіопротекторні та антиоксидантні властивості, допомагає хворим на рак успішно пройти повний курс хіміотерапії і променевої терапії, збільшує тривалість і якість їхнього життя. «Ліастен» нетоксичний, добре переноситься хворими і практично не викликає побічних ефектів.

З питань придбання препарату «Ліастен флакони №5» звертайтеся до офіційного дистриб'ютора ТОВ «БаДМ».

Завантажити, подивитися рекламний матеріал Завантажити, подивитися рекламний матеріал

 

Наші партнери

Наші клієнти