Беталад

Ферментний препарат, який містить комплекс ферментів для затирання, зокрема β-глюканазу для руйнування некрохмальних полісахаридів сировини. Препарат отриманий шляхом культивування штаму Pen. canescens. Основна активність препарату «Беталад» - ендо-1,4-β-глюканаза, яка каталізує гідроліз 1,4-зв'язків в целюлозі та β-глюканів.

«Беталад» застосовують на пивзаводах при затиранні, також може задаватися в пиво для гідролізу залишкових β-глюканів з метою усунення можливих проблем при фільтрації, або під час зберігання пива.

Ефективно руйнує β-глюкани та інші некрохмальні полісахариди.

Переваги препарату:

  • знижує в'язкість заторів;
  • збільшує швидкість і обсяг фільтрації сусла та пива;
  • запобігає появі специфічних помутнінь в пиві, пов'язаних з наявністю β-глюканів.

 

Наші партнери

Наші клієнти